Wielkie możliwości rozwoju członków AISEC

Po studencku

Międzynarodowa organizacja studencka AISEC działa od 1948 roku. Członkowie biorą udział w tzw. Programie Rozwoju, dzięki któremu możliwe jest poszerzanie własnych umiejętności i zdobywanie wiedzy. Dzięki AISEC studenci uczestniczą w międzynarodowych praktykach, spotykając się ze studentami ze 124 krajów.

Celem AISEC jest umożliwienie swoim członkom podejmowanie innowacyjnych projektów, których realizacja wymaga współpracy i kreatywności. W czasie wspólnych działań wyłaniani zostają liderzy, zdolni do podjęcia odpowiedzialności za podjęte zobowiązania. Projekty realizowane w ramach AISEC są oparte na wymianach studenckich.

Ważnym aspektem działań organizacji studenckiej jest wolontariat, do którego można przystąpić na pierwszym roku studiów. Osoby zaangażowane w działalność dobroczynną korzystają z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia, podczas realizacji zadań. Realizowane są projekty społeczne, edukacyjne, zdrowotne, pomoc w domach dziecka i w organizacjach pozarządowych.

Studenci kierunków ekonomicznych mogą podejmować praktyki w przedsiębiorstwach oraz w wielkich korporacjach, co zapewnia nabycie orientacji w świecie biznesu.

Działalność organizacji studenckiej w Polsce

W Polsce AISEC obecna jest od 1971 roku. Swoją działalność prowadzi na 5 wyższych uczelniach. Prace organizacji koordynuje Komitet Narodowy, mający soją siedzibę w podwarszawskich Markach.

AISEC Polska angażuje się w organizację wielu ciekawych projektów. 1992 rok zapoczątkował coroczne badania rynku pracy, noszące nazwę Pracodawca Roku. W toku projektu zostają wytypowani pracodawcy, najbardziej pożądani przez studentów.

Wiosna i jesień to czas, w którym organizowane są Dni Kariery. W czasie trwania projektu swoją działalność zaznacza Akademia Umiejętności, proponując szkolenia i warsztaty, skierowane do studentów. Na targach pracy, stażu i praktyk można zapoznać się z aktualnymi ofertami.

Ciekawe propozycje stanowią projekty:

– Enter Your Future – skierowany do uczniów szkół średnich,

– AISEC University – polegający na prowadzeniu warsztatów naukowych przez studentów z różnych krajów,

– Youth to Business Forum – oferujący szkolenia, prowadzone przez specjalistów różnych firm.

Organizacja skupia ludzi energicznych, pragnących rozwijać własne możliwości i poznawać różne kultury. Uczestnictwo w AISEC to efektywne wykorzystanie czasu i nabywanie doświadczenia, co będzie procentowało w życiu zawodowym. Studenci korzystający z propozycji, jakie oferuje organizacja, chwalą doskonałą atmosferę, możliwość poznania ciekawych ludzi i podróże po świecie, dzięki którym rozszerza się perspektywa osobistego rozwoju.